Система контролю (професійно-теоретична підготовка)Система контролю
(професійно-теоретична підготовка)

Види контролю
Коли проводиться
Мета проведення
Методи здійснення контролю
Поточний
Систематично
Визначення обсягу засвоєних знань, умінь, навичок з кожної окремої операції, рівня оволодіння навичками самостійної роботи
Усний: індивідуальне, фронтальне опитування, взаємо опитування.
Письмовий: контрольна робота, коротка контрольна робота, реферати
Практичний: розбирання, збирання, пуск, налагодження обладнання, заповнення бланків і т.д.
Графічний: читання ескізів, креслень, схем.
Програмний: за картками-завданнями
Комбінований.
Спостереження
Тематичний
Після вивчення теми, розділу програми
Вивчення якості засвоєння системи знань, умінь, навичок з теми. Оцінка ефективності методів, що використовуються та засобів навчання

Усний: індивідуальне, фронтальне опитування,семінар.
Письмовий: контрольна робота, реферати, складання оглядово-повторювальних таблиць, тестування.
Програмний
Графічний
Комбінований

Проміжний
За навчальним планом, в кінці семестру, по закінченні вивчення предмету; при поетапній атестації згідно навчального плану

Визначення рівня засвоєної системи знань, умінь та навичок з предмета, дисципліни, здобуття певного рівня кваліфікації, оцінка ефективності навчального процесу вцілому.

Іспит, залік, письмова контрольна робота, виконання комплексного теоретичного завдання при проведенні поетапної атестації
Вихідний
За навчальним планом в кінці повного курсу навчання
Визначення рівня засвоєної системи знань, умінь та навичок з професії у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики

Дипломна (творча) робота.
Захист дипломної (творчої) роботи.

Комментариев нет:

Отправить комментарий