Контроль за організацією навчально-виробничого процесуКонтроль за організацією навчально-виробничого процесу

№ п/п
Заходи
Форми і вид контролю

Термін виконання

Форма узагальнення

Виконавець

Відмітка про виконання

1
2
3
4
5
6
7
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗОВАНИМ ПОЧАТКОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
1.  
Контроль за підготовкою ліцею до нового навчального року
Персональний
Червень, липень, 2016
Нарада при директорові
Директор

2.  
Перевірити готовність кабінетів та майстерень до нового 2016 – 2017 навчального року
Оглядовий
30.08.16
Нарада при директорі


3.  
Перевірити стан забезпечення підручниками навчально – виховного процесу.
Регуляційний
Вересень
Нарада при директорові
Бібліотекар
Бобрік В.С.

4.  
Перевірка стану безпеки праці в майстернях, кабінетах та на підприємствах.
Запобіжний
Серпень,
26.08.2016
Нарада при директорі


КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕННЯМ ДОКУМЕНТАЦІЇ
5.  
Перевірка плануючої документації.
Фронтальний
Щосемст
рово
Наказ


6.  
Перевірка оформлення журналів теоретичного і виробничого навчання.
Регуляційний
щомісяця
Наказ


7.  
Контроль за станом організації виробничого навчання в майстернях училища і на підприємствах
Фронтальний
Згідно навчальних планів
Нарада при директорові


8.  
Контроль за виконанням навчальних планів і програм
Персональний
Щосемест
рово
Наказ


КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРОГРАМИ
9.  
Виявлення відхилень в організації навчально – виробничого процесу, їх аналіз та корегування.
Діагностичний
щомісяця
Наказ
Заступники директора
Ст. майстри

10.     
Виконання програм виробничого навчання та виробничої практики учнів:
-          аналіз перевірочних робіт виробничого навчання;
-          стан організації передвипускної виробничої практики.
Діагностичний
Згідно навчальних планів
Наказ
Ст. майстри

11.     
Перевірити виконання  практичної частини навчальних програм
Поточний
Січень

Наказ
.

12.     
Виконання графіка проведення ЛПР, консультацій.
Фронтальний
щомісяця
Наказ


13.     
Контроль за навчально – методичним забезпеченням


Жовтень
Наказ


КОНТРОЛЬ ЗА НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ
14.   
Контроль за відвідуванням учнями уроків теоретичного і виробничого навчання. Аналіз витрат навчального часу без поважних причин.
Діагностичний
щомісячно
Наказ
Заступники директора, ст. майстер

15.   
Проконтролювати стан підготовки учнів до участі у предметних олімпіадах.
Корекційний
Жовтень
Листопад
Наказ


16.   
Проаналізувати використання міжпредметних зв’язків на уроках.
Підсумковий
Січень.
Червень
ІМН


17.   
Проаналізувати стан навчальної роботи в ліцеї та якість навчальних досягнень учнів
Персональний
Січень червень
Педрада наказ


18.   
Здійснити контроль за роботою викладачів з обдарованими учнями
Персональний
Листопад
Нарада при директорі


19.   
Проконтролювати проведення предметних тижнів, тижнів професій.
Комплексний
Згідно річного плану
Наказ


20.   
Перевірити стан проведення консультацій та додаткових занять із невстигаючими учнями та учнями, що володіють знаннями на низькому рівні.
Тематичний
щомісяця
ІМН


21.   
Провести контрольні зрізи знань учнів ІІІ року навчання
Класно - узагальнюючий
Згідно навчальних планів
Наказ


22.   
КОНТРОЛЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ

Контроль за сформованістю в учнів знань, умінь і навичок відповідно до вимог програми спеціальних дисциплін з професій
Груповий
квітень
Наказ


Стан підготовки до обласного – огляду – конкурсу майстерень з професії «Електрогазозварник»
Фронтальний
жовтень
Наказ


Контроль за навчальними уміннями учнів  застосування причинно – наслідкового характеру у опануванні навчальними дисциплінами за спеціальністю «Слюсар з ремонту автомобілів»
Паралельний
березень
Нарада при директорі


Контроль професійної майстерності та навичок учнів

Перевірка виконання навчальних планів та програм з усіх спеціальних дисциплін.

Перевірка стану плануючої документації.

Контроль за навчальними вміннями учнів самостійно планувати та виконувати практичні та лабораторні роботи  за спеціальністю «Слюсар з ремонту автомобілів».
Тематичний
жовтень
МК


23.   
КОНТРОЛЬ ЗА ВИРОБНИЧИМ НАВЧАННЯМ

Перевірити стан робочих місць у майстернях та лабораторіях та дотримання вимог охорони праці при проведенні уроків виробничого навчання


Класно –
узагальнюючий

Серпень,

Лютий
Нарада
при директорові


Стан та організація перед випускної виробничої практики.
Тематичний
травень
ІМН


Стан ведення щоденників виробничої практики.
Тематичний
травень
Наказ


Контроль за роботою гуртків з спецпредметів.
Персональний
Жовтень, березень
Нарада при директорі


ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
24.     
Контроль за проведенням профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл майстрами та викладачами
Регуляційний
Квітень
ІМН


КОНТРОЛЬ ЗА ПІДГОТОВКОЮДО ДПА ТА ДКА
25.     
Контроль за оформленням виробничих характеристик, виконанням пробних кваліфікаційних робіт, щоденників, нарядів.
Корекційний
Згідно навчальних планів
Наказ


26.     
Контроль за організацією переведення учнів з курсу на курс та своєчасного оформлення документації
Регуляційний
Червень
Наказ


27.     
Контроль за підготовкою учнів до державної підсумкової атестації та готовність:
- екзаменаційних завдань;
- зведених відомостей успішності;
- наказу про допуск учнів до ДКА
- організації повторення навчального матеріалу;
- графіку проведення ДКА
Фронтальний
Згідно навчальних планів та програм
Наказ
Заступники директора

28.     
Контроль за організацією проведення випускних кваліфікаційних робіт, працевлаштування учнів.
Персональний
Червень
Наказ


29.     
Стан підготовки дипломних робіт.
Тематичний
травень
Нарада при директорі


30.     
Стан працевлаштування випускників.
Тематичний
травень
Нарада при директорі


31.     
Проконтролювати хід і проведення консультацій з підготовки дипломних робіт учнів груп.
Тематично –
узагальнюючий
Згідно навчальних планів

ІМН


КОНТРОЛЬ ЗА ЗМІЦНЕННЯМ НАВЧАЛЬНО – МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ
32.     
Контроль за збереженням та ефективним використанням матеріально – технічної бази, ТЗН, комп’ютерних програм
Фронтальний
Протягом року
Нарада при директорові
Заступники директора,
Ст. майстри

33.     
Контроль за КМЗ з предметів спецдисциплін
Тематичний
вересень
Нарада при директорові
.

КОНТРОЛЬ ЗА ВПРОВАДЖЕННЯМ ІКТ
34.     
Перевірка використання нетрадиційних технологій на уроках виробничого навчання
Проблемний
Грудень
Наказ
Заступники директора
Ст. майстри

35.     
Вивчення впровадження інноваційних  виробничих технологій на уроках виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту автомобілів»

Узагальнюючий


Березень


Засідання
МК


36.     
Проаналізувати результати використання  інтерактивних методів навчання та їх вплив на якість навчальних досягнень учнів

Фронтальний

Травень

Наказ


КОНТРОЛЬ ЗА МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ
37.     
Перевірити роботу викладачів над індивідуальною методичною проблемою, які атестуються.
Персональний
Березень
ІМН


38.     
Проконтролювати стан самоосвіти педагогічних працівників.
Тематичний
Січень
Нарада при директору


39.     
Проконтролювати хід курсової підготовки викладачів та майстрів виробничого навчання.
Персональний
Згідно графіку проходження курсів
Наказ


40.     
Перевірити стан паспортів КМЗ кабінетів та майстерень
Діагностичний
травень
ІМН


41.     
Вивчити та узагальнити систему роботи вчителів, які атестуються у поточному навчальному році.
Персональний
Протягом року до 01.03.
Нарада при директорові


42.     
Проконтролювати виконання плану роботи методичних комісій.
Діагностичний
Квітень
Наказ43.     
Контроль за взаємовідвідування уроків і позакласних заходів педагогами.
Тематичний
щомісяця
ІМН


44.     
Контроль над загально ліцейною науково – методичною проблемою педагогічних працівників.
Тематичний
Січень,
червень
Педрада