Моніторинг роботи педагогічного колективу
Моніторинг роботи педагогічного колективу
Педагогічний моніторинг 
та оцінка діяльності викладача

Проблема моніторингу педагогічної майстерності викладача надзвичайно актуальна і важлива. Це розв’язання багатьох питань: удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників; повніше та ефективніше задоволення їхніх професійних запитів та потреб у системі методичної роботи; визначення сильних сторін викладача; планування шляхів і конкретних засобів їх закріплення та розвитку в індивідуальному стилі педагогічної діяльності.

Моніторинг успішної професійної діяльності викладача не лише дає керівництву ліцею  інформацію для роздумів і подальшого аналізу, а й сприяє визначенню напрямів та перспектив професійного зростання, зміцнення адекватної професійної самооцінки, позитивного само сприйняття й професійної комфортності педагога.

Він також дає змогу оптимально вирішувати проблеми атестації працівників, оскільки максимально усуває суб’єктивізм і упередженість оцінок адміністрації ліцею. Однак отриманні при цьому матеріали з вивчення, аналізу та оцінки професійної компетентності викладача дають змогу лише визначити конкретні параметри цієї діяльності.

Для визначення професійного рівня викладача, ефективності його діяльності можна застосувати такі форми моніторингу:
·    анкетування та само тести (виявлення суб’єктів орієнтування викладача під час вирішення професійних питань);
·   карта відстеження ефективності уроку (зокрема заповнюють викладач та учні, порівнюють їх);
·        відстеження уроку на діалогічній основі «викладач-адміністратор».

 У системі внутріліцейного управління необхідно здійснювати моніторинг професійного рівня викладача за такими критеріями, які фіксуються в діагностичній карті:
·        знання нормативних документів;
·   самоосвіта – творчий підхід до вибору способів, методів, прийомів і засобів забезпечення особистісно орієнтованого навчання через зміст його предмета;
·    участь викладача в розробці методик і технологій розвитку навчально-виховного процесу;
·     вміння викладача змоделювати активну діяльність учня до уроку та на уроці, позакласну роботу з предмета;
·        ведення ліцейної документації (поурочні плани, ведення класних журналів, виконання навчальної програми та дотримання єдиного орфографічного режиму);
·        вміння викладача підтримувати життєдіяльність школи;
·        виконавська дисципліна;
·        робота з батьками та виконання громадських доручень.

 Загальна структура організації та проведення моніторингу та оцінки діяльності педагогічних працівників є досить сталою, що й забезпечує можливість отримання об'єктивної та надійної управлінської інформації.

 Реалізація в цілісності всіх компонентів моніторингу навчання забезпечує оптимальну організацію об’єктів педагогічного процесу, робить його результативним, конкретизованим та особистісно орієнтованим. Таким чином процес навчання стає обміркованим, цілеспрямованим.