ПАМ’ЯТКА щодо контролю за веденням журналів обліку
ПАМЯТКА
щодо контролю за веденням журналів обліку
теоретичного та виробничого навчання
(на допомогу керівникам  ПТНЗ)

ЖУРНАЛ - це обов’язковий документ, в якому фіксуються результати  навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.
Контроль за станом ведення журналів покладається на керівників ПТНЗ. Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів (наказ Міністерства освіти і науки України від 03. 06. 2008 року №496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу».
Керівники повинні ставити конкретну мету під час перевірки журналів:
1.                На початку навчального року:
·          правильність заповнення загальних відомостей про учнів (форма №1 у журналах теоретичного та виробничого навчання);
·          стан оформлення журналів;
·          культура ведення журналів;
·          тощо.
2.                Протягом року (форма №2 у журналі теоретичного навчання та форми №2, №3, №4, №5 у журналі виробничого навчання):
·      рівень виконання навчальних програм;
·      якість навчальних досягнень учнів;
·      стан відвідування уроків учнями;
·      стан поточного та тематичного оцінювання;
·      тощо.
3.                Наприкінці І семестру (форми №2, №4 у журналі теоретичного навчання та форми №2, №3, №4, №5, №6 у журналі виробничого навчання):
·        рівень виконання навчальних програм;
·        якість навчальних досягнень учнів;
·        стан відвідування уроків учнями;
·        стан семестрового оцінювання;
·        тощо.
4.                Наприкінці навчального року (форма №4 у журналі теоретичного навчання та форма №6 у журналі виробничого навчання):
·        стан семестрового та річного оцінювання;
·        тощо.
У розділі «Зауваження і пропозиції  щодо ведення журналу» записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та терміну  їх усунення (якщо потрібно). Викладач ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та відмітку про усунення недоліків.

Комментариев нет:

Отправить комментарий